Wyskoczył komunikat o naładowaniu baterii. Której nie posiada PC 🙂

Aktualizacja Windows 10 stwarza często problemy.

W serwerze IBM znajduje się kontroler SAS Adaptec 1726-2xx do którego podłączamy kablem miniSAS macierz DS3200.

Serwer

Serwer

Czasami zwykłe skonfigurowanie Volumenów na macierzy IBM nie wystarcza. Jeśli we wbudowanym IBM ServerRAID  8k nie zobaczymy naszego zasobu, postępujemy według poniższych wytycznych.

 

 

 

Komendą lspci -v sprawdzamy czy wykrywa Kontroler:

04:00.0 RAID bus controller: Adaptec AAC-RAID (Rocket) (rev 02)
Subsystem: IBM ServeRAID 8k/8k-l8
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at c9e00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M]
Memory at c7fe0000 (64-bit, prefetchable) [size=128K]
I/O ports at 5000 [size=256]
[virtual] Expansion ROM at c7f00000 [disabled] [size=32K]
Capabilities: [40] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [e0] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/2 Enable-
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting <?>
Kernel driver in use: aacraid
Kernel modules: aacraid
Dobra, wykrywa.
IBM:~# modinfo mptsas filename:
/lib/modules/2.6.26-2-686/kernel/drivers/message/fusion/mptsas.ko version:
3.04.06 license:        GPL description:    Fusion MPT SAS Host driver author:
LSI Corporation srcversion:     02FD191085BC0C0F7ED3ADC alias:
pci:v00001000d00000062sv*sd*bc*sc*i* alias:
pci:v00001000d00000058sv*sd*bc*sc*i* alias:
pci:v00001000d00000056sv*sd*bc*sc*i* alias:
pci:v00001000d00000054sv*sd*bc*sc*i* alias:
pci:v00001000d00000050sv*sd*bc*sc*i* depends:
mptscsih,mptbase,scsi_mod,scsi_transport_sas vermagic:
2.6.26-2-686 SMP mod_unload modversions 686 parm:
mpt_pt_clear: Clear persistency table: enable=1  (default=MPTSCSIH_PT_CLEAR=0) (int) parm:
max_lun: max lun, default=16895  (int)
W tej wersji serwera (czyli 7979), a konkretnie z poziomu jego BIOSu, nie można skonfigurować Volumenów, należy użyć płytki CD dostarczonej z serwerem, i skorzystać ze specjalnego managera.

Na innych serwerach x3650 M3 w biosie możemy od razu dodać Volumeny.

Nie rozpędzajmy się zbytnio gdyż Linux może nam wykryć do 16TB. Potem należy skompilować nowe jądro i użyć innego systemu plików.

Po aktualizacji postfixa, Zimbra nie odbiera poczty.

logo zimbra

zimbra

Błędy jakie wypisane są w logach:

postfix/postqueue[14174]: fatal: Queue report unavailable – mail system is down

 

logujemy się na użytkownika Zimbry:

su zimbra

 

zimbra@it:/var/log$ postfix check
postfix/postfix-script: warning: not owned by root: /opt/zimbra/postfix-2.7.8.3z
postfix/postfix-script: warning: not owned by root: /opt/zimbra/postfix-2.7.8.3z
postfix/postfix-script: warning: not owned by root: /opt/zimbra/postfix-2.7.8.3z

 

su root

chown root:root /opt/zimbra/postfix-2.7.8.3z/conf/ -R

chown postfix:postfix /opt/zimbra/data/postfix/data/. -R

pamiętając o właściwych ścieżkach dostępu.

 

Jak to nie pomoże to reperujemy uprawnienia wszystkich katalogów komendą:

/opt/zimbra/libexec/zmfixperms –verbose –extended

Teraz resetujemy usługi i patrzymy w logi czy nam kolejnych błędów Zimbra nie wysypuje.

 

Dlaczego ZIMBRA?

  1. Jest darmowa.
  2. Dobra dla niewielkiej firmy i małej ilości kont pocztowych.
  3. Wsparcie na formach dyskusyjnych.
  4. Posiada darmowe narzędzia do naprawy, obsługi, archiwizowania.

W oryginale na stronie https://github.com/timothyf/EngineY jest sporo błędów, dla początkującego programisty RoR są one nie do odgadnięcia.

 

Proponowane oryginalnie gemsy:

$ gem install disguise (2.0.0 version) 
$ gem install rack (1.2.1) 
$ gem install rails (2.3.5) 
$ gem install hpricot

W moim przypadku sprawdziły się wyłącznie:

$ gem install disguise (0.4.0 version) 
$ gem install rack (1.4.1) 
$ gem install rails (2.3.5) 
$ gem install hpricot (0.8.2) 
$ gem install jammit (0.4.3) 
$ gem install rake (0.8.7)

rake db:create:all
rake db:migrate
wczytujemy dane przykładowe:

rake enginey:db:rubymi_populate

 

 

 

 

przy podobnych problemach polecam

https://github.com/OleTraveler/EngineY/blob/master/README.markdown

Polski język win7

klawiatura

Klawiatura komputerowa

Objawy: Część danych w Windows 7 wyświetlane było bez polskich znaków diakrytycznych. Z MS Word drukowanie wychodziło z polskimi znakami ale z niektórych programów komputerowych, już nie.

Postępowanie

Najpierw zacząłem wymieniać sterowniki do drukarek ale jak to nie pomogło, spróbowałem drugiej metody.

W panelu sterowania wybieramy inny język i inną klawiaturę, najlepiej Stany Zjednoczone.  Uruchamiamy ponownie komputer.

Po restarcie wchodzimy ponownie w panel i ustawiamy na swój język, Polski, klawiatura Polski (pr0gramisty). Zapisujemy i ponownie uruchamiamy.

Teraz Windows będzie pamiętał nasz język.

Czasami należy wykonać aktualizacje Windowsa i ponownie wykonać opisany wcześniej manewr. Aktualizujemy aż do momentu, gdy nie będą się pojawiały nowe aktualizacje.

 

Oto fragment pliku konfiguracyjnego z częścią dla jednej domeny, przygotowany pod katalog WebMini.

[stextbox id=”grey”]

 

server {
<——>root /home/naszastrona/www;
<——>index index.php index.html index.htm;
<——>
<——>error_log /home/naszastrona/log/error_log.log;
<——>access_log /home/naszastrona/log/access_log.log;
<——>server_name naszastrona.pl www.naszastrona.pl;

<——>location / {
<——><——>try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
<——><——>if (!-e $request_filename) {
<——><——><——>rewrite ^/pages/([0-9]+)/(asc|desc)<—>/index.php?mode=page&page=$1&sort=$2 last;
<——><——><——>rewrite ^/arts/([0-9]+)/(asc|desc)<—->/index.php?mode=arts&page=$1&sort=$2 last;
<——><——><——>rewrite ^/tag/(.+)<—->/index.php?mode=tag&tag=$1 last;
<——><——><——>rewrite ^/tags/p/([0-9]+)$<—->/index.php?mode=tags&page=$1 last;
<——><——><——>rewrite ^/tags/?$<—–>/index.php?mode=tags last;
<——><——><——>rewrite ^/dodaj-wpis$<-><——>/index.php?mode=dodaj last;
<——><——><——>rewrite ^/dodaj-artykul$<——>/index.php?mode=dodaj-artykul last;
<——><——><——>rewrite ^/(.*),artykul,(.*)<—>/index.php?mode=article&id=$1 last;
<——><——><——>rewrite ^/(.*),serwis,(.*).html>/index.php?mode=entry&id=$1 last;
<——><——>}
<——>}
<——>
<——>location ~ \.php$ {
<——><——>fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
<——><——>fastcgi_index index.php;
<——><——>include fastcgi_params;
<——>}
<——>location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$
{
<–><——>log_not_found off;
<–><——>access_log off;
<–>        expires 30d;
}

<——># deny access to .htaccess files, if Apache’s document root
<——># concurs with nginx’s one
<——>#
<——>location ~ /\minigog {
<——><——>deny all;
<——><——>access_log off;
<——><——>log_not_found off;
<——>}
<——>location ~ /\.ht {
<——><——>deny all;
<——><——>access_log off;
<——><——>log_not_found off;
<——>}
}

[/stextbox]

 

 

Należy pamiętac aby fragnemt:

rewrite ^/(.*),artykul,(.*)<—>/index.php?mode=article&id=$1 last;
rewrite ^/(.*),serwis,(.*).html>/index.php?mode=entry&id=$1 last;

dopasować do tego jakie mamy ustawienia w pliku config.php (zamiast artytuk może być -art-, a zamiast serwis – strona-).

Czyli (fragment config.php)

[stextbox id=”grey”]// tag w przyjaznych linkach wpisow, taki sam musi sie znalezc w pliku .htaccess
$config[‚url_tag_e’] = ‚serwis’;

// tag w przyjaznych linkach artykulow, taki sam musi sie znalezc w pliku .htaccess
$config[‚url_tag_a’] = ‚artykul’;

// wybierz format prezentacji przyjaznych linkow
# 1 – domena.pl/12345/Tytul_wpisu/wpis.html
# 2 – domena.pl/wpis-12345/Tytul_wpisu.html
# 3 – domena.pl/12345,wpis,Tytul-wpisu.html
# 4 – domena.pl/12345-wpis-Tytul.wpisu
$config[‚url_format’] = ‚3’;[/stextbox]

Założenie:

Mamy 3 domeny firmowe www.a.pl www.b.pl www.c.pl , każda z nich ma inny szablon, ale działy news, kontakt i o firmie są wspólne.

Po połączeniu możemy tworzyć różne wspólne elementy, ogranicza nas już tylko wyobraźnia.

Wszystkie trzy strony mają być zarządzane z poziomu jednego panela administratora.

 

Sposób wykonania:

Na domeny wgrywamy pliki Joomla. Warze aby 3 kopie były identyczne. Wykonujemy jedną instalację i bazę podłączmy w dwóch kolejnych domenach. Możemy skopiować plik configuration.php z pierwszej instalacji na kolejne domeny, ale pamiętając o poprawieniu katalogów.

Teraz w panelu administracyjnym tworzymy 3 różne menu, odpowiednio do stron jakie będziemy prowadzić.

menu1 wrzucamy do templates strony a.pl

menu2 do b.pl

meny3 do c.pl

Tworzymy trzy menu

W templates podajemy nazwę modułu odpowiedzialnego za wyświetlanie naszego menu.

<jdoc:include type=”modules” name=”menu1″ /> u mnie name = position-1

<jdoc:include type=”modules” name=”menu2″ /> u mnie name = position-20

<jdoc:include type=”modules” name=”menu3″ /> u mnie name =  position-30

Jak można zauważyć, możemy zalogować się do 3 różnych paneli w domenach.

www.a.pl/administrator

www.b.pl/administrator

www.c.pl/administrator

Zawsze będziemy mieli pod ręką wszystkie treści.

Wielokrotnie w moich blogach WP stosowałem keszowanie różnymi pluginami (WP-Cashe, WP-Super-Cashe, Quick Cashe, DB Cache Reloaded Fix, W3 Total Cashe).  Jeśli to już nie przynosiło efektów, zmieniłem Apache na Nginx.

W końcu powiedziałem dosyć.

logo CakePHP

Po krótce opiszę mój pomysł na szybkiego bloga. W części jest już zrealizowany i działa znakomicie.  Silnik frameworka CakePHP odpowiada za wyświetlanie postów, czyli pobiera je z bazy, keszuje, łączy templatki. Wprowadzaniem i edycją postów zajmuje się WordPress.

Wrzucamy WP do katalogu /app/webroot i po sprawie. Plik index.php znajdujący się w webroot zostawiamy oryginalny z CakePHP.