Wpisy

Po aktualizacji postfixa, Zimbra nie odbiera poczty.

logo zimbra

zimbra

Błędy jakie wypisane są w logach:

postfix/postqueue[14174]: fatal: Queue report unavailable – mail system is down

 

logujemy się na użytkownika Zimbry:

su zimbra

 

zimbra@it:/var/log$ postfix check
postfix/postfix-script: warning: not owned by root: /opt/zimbra/postfix-2.7.8.3z
postfix/postfix-script: warning: not owned by root: /opt/zimbra/postfix-2.7.8.3z
postfix/postfix-script: warning: not owned by root: /opt/zimbra/postfix-2.7.8.3z

 

su root

chown root:root /opt/zimbra/postfix-2.7.8.3z/conf/ -R

chown postfix:postfix /opt/zimbra/data/postfix/data/. -R

pamiętając o właściwych ścieżkach dostępu.

 

Jak to nie pomoże to reperujemy uprawnienia wszystkich katalogów komendą:

/opt/zimbra/libexec/zmfixperms –verbose –extended

Teraz resetujemy usługi i patrzymy w logi czy nam kolejnych błędów Zimbra nie wysypuje.

 

Dlaczego ZIMBRA?

  1. Jest darmowa.
  2. Dobra dla niewielkiej firmy i małej ilości kont pocztowych.
  3. Wsparcie na formach dyskusyjnych.
  4. Posiada darmowe narzędzia do naprawy, obsługi, archiwizowania.
logi postfixa

mc

Oto nieszczęsne logi:


Aug 7 15:01:09 localhost postfix/sendmail[24728]: fatal: open /etc/postfix/main.cf: Permission denied

Problem pojawiła się po zmianie domyślnego MTA z sendmail na postfix.

Pomogło polecenie

setsebool -P httpd_can_sendmail=1

Czyli problem leżał w systemie zabezpieczeń SELinux Fedory 11

Aby zablokować przed floodowanie i ograniczyć liczbę przesyłanych przez nasz serwer maili do Postfix’a dodajemy:
Czytaj dalej

Usunięcie wszystkich maili z kolejki postfixa

/usr/sbin/postsuper -d ALL
obudowa