Dywidenda to część zysku, którą spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. W Polsce dywidendy są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, akcjonariusze muszą się rozliczyć z otrzymanych dywidend w swoim zeznaniu podatkowym.

Dywidendy a podatek dochodowy

Czy z dywidendy trzeba się rozliczać?

Dywidendy to część zysków, które przedsiębiorstwa wypłacają swoim akcjonariuszom. Wiele osób zastanawia się, czy z dywidendy trzeba się rozliczać z podatku dochodowego. Odpowiedź brzmi: tak, trzeba.

Podatek od dywidendy

W Polsce dywidendy są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość podatku wynosi 19% i pobierana jest przez przedsiębiorstwo w momencie wypłaty dywidendy. Oznacza to, że akcjonariusz otrzymuje już kwotę pomniejszoną o podatek.

Jeśli jednak akcjonariusz nie jest rezydentem Polski, to podatek pobierany jest w wysokości 20%. Warto zaznaczyć, że w przypadku dywidendy wypłacanej przez spółkę zagraniczną, podatek może być pobierany w kraju, w którym ta spółka ma swoją siedzibę.

Rozliczenie podatku

Podatek od dywidendy jest pobierany przez przedsiębiorstwo, ale to akcjonariusz jest zobowiązany do rozliczenia go w swoim zeznaniu podatkowym. W deklaracji PIT należy wpisać kwotę otrzymanej dywidendy oraz kwotę pobranego podatku.

Jeśli akcjonariusz otrzymał dywidendę od spółki zagranicznej, to w deklaracji PIT należy wpisać kwotę otrzymanej dywidendy oraz kwotę podatku zapłaconego w kraju, w którym ta spółka ma swoją siedzibę. W przypadku braku takiej informacji, należy wpisać kwotę pobranego podatku w Polsce.

Warto zaznaczyć, że jeśli akcjonariusz otrzymał dywidendę od spółki, która jest zwolniona z podatku dochodowego, to nie musi on rozliczać się z podatku od tej dywidendy.

Podsumowanie

Z dywidendy trzeba się rozliczać z podatku dochodowego. Podatek wynosi 19% dla rezydentów Polski i 20% dla osób niebędących rezydentami Polski. Podatek jest pobierany przez przedsiębiorstwo, ale to akcjonariusz jest zobowiązany do rozliczenia go w swoim zeznaniu podatkowym. W deklaracji PIT należy wpisać kwotę otrzymanej dywidendy oraz kwotę pobranego podatku.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy z dywidendy trzeba się rozliczać?
Odpowiedź: Tak, z dywidendy trzeba się rozliczać w zeznaniu podatkowym.

Konkluzja

Tak, z dywidendy trzeba się rozliczać. Jest to przychód z kapitałów pieniężnych i podlega opodatkowaniu.

Wezwanie do działania: Tak, z dywidendy trzeba się rozliczać. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź stronę https://www.7dak.pl/.

Link tagu HTML: https://www.7dak.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here